Strategie rozvoje trhu hudebních streamovacích mediálních společností v Číně

Název práce: Market Development Strategy of Music Streaming Media Companies in China
Autor(ka) práce: Yan, Ge
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The main objective of this thesis is to formulate a market development strategy for the future growth of companies that already exist in the Chinese music streaming industry. The strategy formulated will be entirely based on the current market situation in China and user feedback. The following work will be divided into four chapters. The first two chapters mainly introduce and analyze the current situation of the Chinese market from the macro and micro levels. The third chapter mainly presents and analyzes the data of user opinions collected through the primary research - questionnaire, so as to further understand the current situation of the Chinese music streaming media market from the perspective of users. The fourth chapter is based on the elaboration and results of the first three chapters, giving suggestions for the formulation of the market's future development strategy, and finally drawing conclusions about the development strategy.
Klíčová slova: Music streaming; China; Growth strategy; Tencent Music Entertainment
Název práce: Strategie rozvoje trhu hudebních streamovacích mediálních společností v Číně
Autor(ka) práce: Yan, Ge
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Lhotáková, Markéta
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem mé diplomové práce je navrhnout možné růstové strategie pro stávající hráče na čínském trhu streamování. Práce vychází ze současného stavu čínského trhu a postojů uživatelů. Práce je rozdělena do čtyř kapitol. První dvě kapitoly obsahují analýzu současné situace na Čínském trhu z makro a mikro perspektivy. Třetí kapitola se zabývá analýzou primárního dotazníkového šetření. Jeho cílem bylo identifikovat postoje uživatelů a tím hlouběji porozumět současnému stavu na trhu streamování hudby v Číně. V závěrečné čtvrté kapitole shrnuji závěry analýz z předchozích tří kapitol a formuluji doporučení a závěry pro budoucí růstovou strategii v odvětví.
Klíčová slova: Streamování hudby; Čína; Tencent Music Entertainment; růstová strategie

Informace o studiu

Studijní program / obor: International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 4. 2021
Datum podání práce: 8. 12. 2022
Datum obhajoby: 13. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/76856/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: