Animation services of a czech travel agency - creation of a new program for children

Thesis title: Animační služby české cestovní kanceláře - tvorba nového programu pro děti
Author: Hurdichová, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Petrů, Zdenka
Opponents: Fodor, Viktor
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na animační služby, převážně pak na animační program, jeho sestavení a vyzkoušení v praxi. V úvodní části jsou popsány jednotlivé pojmy, které s tímto tématem souvisí, jako animační služby a jejich zabezpečení, do kterého spadá organizační, personální, materiální a ekonomické zabezpečení. Dále se práce věnuje vybrané cestovní kanceláři a jejímu animačnímu klubu pro děti. Součástí práce jsou vypracované a podrobně popsané 2 animační programy pro děti. V závěru práce se nachází vyhodnocení dotazníkového šetření týkající se realizace programu.
Keywords: animace v cestovním ruchu; animátor; Exim tours; Mango club
Thesis title: Animation services of a czech travel agency - creation of a new program for children
Author: Hurdichová, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Petrů, Zdenka
Opponents: Fodor, Viktor
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis focuses on animation services, mainly on the animation program, its compilation and its testing in practice. In the introductory part, individual concepts related to this topic are described, such as animation services and their security, which includes organizational, personnel, material and economic security. The work is also devoted to a selected travel agency and its animation club for children. The work includes 2 animation programs for children developed and described in detail. At the end of the work there is an evaluation of the questionnaire survey regarding the implementation of the program.
Keywords: Animator; Exim tours; Mango club; animation

Information about study

Study programme: Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 3. 9. 2021
Date of submission: 9. 12. 2022
Date of defense: 20. 1. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77612/podrobnosti

Files for download

    Last update: