Communication strategy of Ore Mountains ridge trail

Thesis title: Komunikační strategie krušnohorské hřebenovky
Author: Kantková, Kristýna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jarolímková, Liběna
Opponents: Žufan, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Komunikační strategie je nedílnou součástí marketingu firem, podniků a institucí nejen v cestovním ruchu. Rozložení množství turistů v destinacích lze v dnešní době ovlivnit správnou marketingovou komunikací. Tato práce si klade za cíl sestavit komunikační strategii pěší trasy, konkrétně krušnohorské hřebenovky v Ústeckém kraji. V teoretické části práce je provedena syntéza relevantní literatury. Praktická část práce obsahuje případové studie provedené na čtyřech vybraných pěších trasách a vlastní návrh komunikační strategie krušnohorské hřebenovky. Tento návrh zahrnuje cíle komunikace, popis cílové skupiny a marketingového sdělení, volbu komunikačního mixu a časový plán. Práce bude využita Klubem českých turistů a Obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, kteří jej použijí jako podklad pro svou další činnost během komunikace Hřebenovky ve své oblasti.
Keywords: cestovní ruch; pěší trasy; komunikační strategie; marketingová komunikace
Thesis title: Communication strategy of Ore Mountains ridge trail
Author: Kantková, Kristýna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jarolímková, Liběna
Opponents: Žufan, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Communication strategy is an integral part of the marketing of companies, enterprises and institutions not only in the tourism industry. Today, the distribution of the number of tourists in destinations can be influenced by proper marketing communication. The aim of this thesis is to create a communication strategy for a hiking trail, specifically the Ore Mountains ridge trail in Ústí region. In the theoretical part of the thesis, a synthesis of relevant literature is presented. The practical part of the thesis contains case studies carried out on four selected trails and a proposal of a communication strategy for the Ore Mountains ridge trail. This proposal includes communication objectives, a description of the target group and the marketing message, the choice of a communication mix and a time schedule. The thesis will be provided to the Czech Tourist Club and the Saxon-Bohemian Switzerland, for which it will serve as a basis for their further activities in communicating the trail in their respective areas.
Keywords: marketing communication; communication strategy; tourism; hiking trails

Information about study

Study programme: Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 23. 1. 2021
Date of submission: 9. 12. 2022
Date of defense: 18. 1. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/75866/podrobnosti

Files for download

    Last update: