Personal finance, investment opportunities and conventions in the CR

Thesis title: Osobní finance, investiční možnosti a zvyklosti v ČR
Author: Mikušová, Lucie
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Schönfeld, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Žijeme v době finanční nejistoty a velkých výkyvů na finančních trzích. Tyto okolnosti budou mít podle řady odborníků značný vliv na investiční zvyklosti českých investorů v budoucnu. Ekonomové se obávají ještě silnějšího konzervatizmu a nedůvěry ve finanční nástroje. Mezera mezi výnosy plynoucími českým a např. americkým či australským rodinám z jejich portfolií se bude díky tomuto pravděpodobně stále prohlubovat. Má diplomová práce si klade za cíl stručně definovat finanční produkty, jenž mají čeští investoři k dispozici. Dále se snažím objasnit důvody, kvůli kterým existují významné rozdíly mezi průměrným portfoliem aktiv a závazků držených průměrnou českou, východoevropskou a západoevropskou rodinou.
Keywords: české; investiční zvyklosti; finanční trh; investiční možnosti; osobní finance
Thesis title: Personal finance, investment opportunities and conventions in the CR
Author: Mikušová, Lucie
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Smrčka, Luboš
Opponents: Schönfeld, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
We are living in the era of financial uncertainty and high volatility on financial markets. According to some experts, these circumstances will have a significant impact on the investment conventions of Czech investors in the future. Economists are afraid of even stronger conservatism and skepticism on the field of investment tools. The gab between the yield of Czech and American or Australian family portfolio will be most probably deepen thanks to this. My master thesis has the goal to briefly define financial products which are available for Czech investors. Furthermore I also explain reasons of significant differences between the average portfolio of assets and credits of Czech, eastern and western European family.
Keywords: czech; investment conventions; financial market; investment opportunities; personal finance

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 2. 2008
Date of submission: 17. 12. 2008
Date of defense: 3. 2. 2009
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/16259/podrobnosti

Files for download

    Last update: