Financial statements of a selected business corporation in historical context

Thesis title: Účetní závěrka a zveřejněné informace vybrané obchodní korporace v historickém kontextu
Author: Kučerová, Jessica
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Roubíčková, Jaroslava
Opponents: Kučera, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá účetnictvím, účetní legislativou a účetní závěrkou vybrané obchodní korporace v České republice. Nejprve se zaměřuje na význam samotného účetnictví, jeho základní charakteristiku a představení účetní legislativy v České republice. Následně seznamuje s vybranou obchodní korporací sídlící v České republice, s její činností, historií, současností a informacemi ze zveřejněných účetních závěrek, které budou porovnány v historickém kontextu.
Keywords: vybraná obchodní korporace v České republice; účetní závěrka; historický kontext; účetní legislativa; České účetnictví
Thesis title: Financial statements of a selected business corporation in historical context
Author: Kučerová, Jessica
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Roubíčková, Jaroslava
Opponents: Kučera, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with accounting, accounting legislation and financial statements of a selected business corporation in the Czech Republic. Firstly, it focuses on the importance of accounting itself, its basic characteristics and presentation of accounting legislation in the Czech Republic. Subsequently, it acquaints with a selected business corporation based in the Czech Republic, with its activities, history, present and information from the published financial statements, which will be compared in a historical context.
Keywords: Czech accounting; accounting legislation; selected business corporation in the Czech Republic; financial statements; historical context

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 10. 2021
Date of submission: 9. 1. 2023
Date of defense: 24. 1. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78202/podrobnosti

Files for download

    Last update: