Účetní závěrka a zveřejněné informace vybrané obchodní korporace v historickém kontextu

Název práce: Účetní závěrka a zveřejněné informace vybrané obchodní korporace v historickém kontextu
Autor(ka) práce: Kučerová, Jessica
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Kučera, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá účetnictvím, účetní legislativou a účetní závěrkou vybrané obchodní korporace v České republice. Nejprve se zaměřuje na význam samotného účetnictví, jeho základní charakteristiku a představení účetní legislativy v České republice. Následně seznamuje s vybranou obchodní korporací sídlící v České republice, s její činností, historií, současností a informacemi ze zveřejněných účetních závěrek, které budou porovnány v historickém kontextu.
Klíčová slova: vybraná obchodní korporace v České republice; účetní závěrka; historický kontext; účetní legislativa; České účetnictví
Název práce: Financial statements of a selected business corporation in historical context
Autor(ka) práce: Kučerová, Jessica
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Roubíčková, Jaroslava
Oponenti práce: Kučera, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with accounting, accounting legislation and financial statements of a selected business corporation in the Czech Republic. Firstly, it focuses on the importance of accounting itself, its basic characteristics and presentation of accounting legislation in the Czech Republic. Subsequently, it acquaints with a selected business corporation based in the Czech Republic, with its activities, history, present and information from the published financial statements, which will be compared in a historical context.
Klíčová slova: Czech accounting; accounting legislation; selected business corporation in the Czech Republic; financial statements; historical context

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2021
Datum podání práce: 9. 1. 2023
Datum obhajoby: 24. 1. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78202/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: