Impact of the pandemic COVID-19 on the insurance market

Thesis title: Dopady pandemie COVID-19 na pojistný trh
Author: Chlíbková, Kristýna
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Ducháčková, Eva
Opponents: Volf, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Předložená diplomová práce se zabývá v současné době velmi aktuální problematikou pandemie COVID-19. Popíšu zde dopad této nemoci na českou ekonomiku se zaměřením na pojistný trh. Práce je členěná do čtyř kapitol. Nejdříve je stručně charakterizována pandemie COVID-19 a dále její dopady na Českou republiku. Třetí kapitola se zaměřuje na vývoj makroekonomických ukazatelů. Stěžejní je poslední kapitola, ve které analyzujeme jednotlivé faktory ovlivňující pojistný trh.
Keywords: Pojistný trh; Životní pojištění; Neživotní pojištění; Předepsané pojistné; Počet pojišťoven; Pandemie COVID-19
Thesis title: Impact of the pandemic COVID-19 on the insurance market
Author: Chlíbková, Kristýna
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Ducháčková, Eva
Opponents: Volf, Lukáš
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with current very discussed and actual topic of the COVID-19 pandemic. I’m going to focus on its impact on the czech economy with a focus on the insurance market. The paper is divided into 4 chapters. First, we briefly characterize the pandemic itself and the impact on the Czech Republic. The third chapter is focused on the evolution of the macroeconomic indicators. Last chapter is the most important as we analyse all the individual indicators which impact the insurance market.
Keywords: Insurance market; Life insurance; Premiums written; Number of insurance companies; Non-life insurance; COVID-19 pandemic

Information about study

Study programme: Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 10. 2021
Date of submission: 10. 1. 2023
Date of defense: 2. 2. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78152/podrobnosti

Files for download

    Last update: