Dopady pandemie COVID-19 na pojistný trh

Název práce: Dopady pandemie COVID-19 na pojistný trh
Autor(ka) práce: Chlíbková, Kristýna
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Volf, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Předložená diplomová práce se zabývá v současné době velmi aktuální problematikou pandemie COVID-19. Popíšu zde dopad této nemoci na českou ekonomiku se zaměřením na pojistný trh. Práce je členěná do čtyř kapitol. Nejdříve je stručně charakterizována pandemie COVID-19 a dále její dopady na Českou republiku. Třetí kapitola se zaměřuje na vývoj makroekonomických ukazatelů. Stěžejní je poslední kapitola, ve které analyzujeme jednotlivé faktory ovlivňující pojistný trh.
Klíčová slova: Pojistný trh; Životní pojištění; Neživotní pojištění; Předepsané pojistné; Počet pojišťoven; Pandemie COVID-19
Název práce: Impact of the pandemic COVID-19 on the insurance market
Autor(ka) práce: Chlíbková, Kristýna
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Ducháčková, Eva
Oponenti práce: Volf, Lukáš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with current very discussed and actual topic of the COVID-19 pandemic. I’m going to focus on its impact on the czech economy with a focus on the insurance market. The paper is divided into 4 chapters. First, we briefly characterize the pandemic itself and the impact on the Czech Republic. The third chapter is focused on the evolution of the macroeconomic indicators. Last chapter is the most important as we analyse all the individual indicators which impact the insurance market.
Klíčová slova: Insurance market; Life insurance; Premiums written; Number of insurance companies; Non-life insurance; COVID-19 pandemic

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 10. 2021
Datum podání práce: 10. 1. 2023
Datum obhajoby: 2. 2. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78152/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: