Impacts of measures implemented to prevent spread of coronavirus on the centres of towns

Thesis title: Dopady opatření proti šíření koronaviru na centra měst
Author: Eliášová, Simona
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Musil, Martin
Opponents: Krbová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá zjištěním, jaké dopady měla opatření nařízená proti šíření onemocnění Covid-19 na centra čtyř vybraných měst. Ke zjištění je proveden terénní výzkum přímo na náměstích a porovnání struktury provozoven před vypuknutím pandemie se stavem v únoru 2023. Dále jsou provedeny rozhovory s lidmi, kteří vybraná města dobře znají a se zástupci vybraných měst. Sledován je také vývoj sald rozpočtů vybraných měst před pandemií Covid-19 a během ní. Na závěr jsou zjištění shrnuta a na základě dosažených výsledků a příkladů dobré praxe navržena opatření pro samosprávy, jak snížit negativní dopady opatření.
Keywords: Covid-19; pandemie; centra měst; náměstí
Thesis title: Impacts of measures implemented to prevent spread of coronavirus on the centres of towns
Author: Eliášová, Simona
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Musil, Martin
Opponents: Krbová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with finding out the impact of measures implemented to prevent the spread of Covid-19 disease on the centres of four selected towns. To find out, field research is conducted directly in the squares, comparing the structure of establishments before the outbreak of the pandemic with the state in February 2023. Furthermore, interviews are conducted with people who know the selected towns well and with representatives from the municipal authorities of the selected towns. The development of the budget balances of the selected towns before and during the Covid-19 pandemic is also observed. At the end, the findings are summarized and based on the results and examples of good practice, measures are proposed for municipalities to reduce the negative impacts of the measures.
Keywords: square; Covid-19; pandemic; centres of towns

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 3. 2021
Date of submission: 14. 12. 2023
Date of defense: 2. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77962/podrobnosti

Files for download

    Last update: