Business plan for the establishment of a packaging-free store

Thesis title: Podnikatelský plán pro založení bezobalové prodejny
Author: Olivová, Sandra
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Čermáková, Elvíra
Opponents: Chvátalová, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce bude zhodnotit realizovatelnost a konkurenceschopnost záměru založení bez obalové prodejny ve formě kamenné prodejny. Toto zhodnocení bude na základě podkladů pro posouzení potenciální konkurence v rámci stejného oboru ve formě prodeje v kamenných prodejnách. Autorův záměr je otevření prodejny, která bude vedena ve stylu udržitelnosti života, s kvalitními a jedinečnými potravinami, drogerií od lokálních, ale i zahraničních producentů. Pro otevření prodejny jsem zvolila právní formu podnikání společnost s ručením omezeným, jejíž vlastní kapitál by byl ve výši 800 000 Kč. Konkurenční výhodou autora je nejen unikátní sortiment a dlouholeté zkušenosti s prodejem a zákaznickým servisem, ale také velká motivace vést vlastní a úspěšný podnik.
Keywords: Bez obalová prodejna; Finanční plán; Udržitelnost; Analýza konkurence; Podnikatelský plán
Thesis title: Business plan for the establishment of a packaging-free store
Author: Olivová, Sandra
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Čermáková, Elvíra
Opponents: Chvátalová, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
The goal of this work will be to evaluate the feasibility and competitiveness of the plan to establish a packaging-free store in the form of a brick-and-mortar store. This evaluation will be based on the basis for assessing potential competition within the same industry in the form of brick-and-mortar sales. The author's intention is to open a store that will be run in the style of sustainable living, with high-quality and unique foods, drugstores from local as well as foreign producers. To open a store, I chose the legal form of business: a limited liability company, whose equity would be in the amount of CZK 800,000. The author's competitive advantage is not only a unique assortment and long-term experience with sales and customer service, but also a great motivation to run his own and successful business.
Keywords: Competitor analysis; Sustainability; Business plan; Packaging-free store; Financial plan

Information about study

Study programme: Manažer obchodu
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 9. 2022
Date of submission: 27. 4. 2023
Date of defense: 25. 5. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80867/podrobnosti

Files for download

    Last update: