Podnikatelský plán pro založení bezobalové prodejny

Název práce: Podnikatelský plán pro založení bezobalové prodejny
Autor(ka) práce: Olivová, Sandra
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Elvíra
Oponenti práce: Chvátalová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce bude zhodnotit realizovatelnost a konkurenceschopnost záměru založení bez obalové prodejny ve formě kamenné prodejny. Toto zhodnocení bude na základě podkladů pro posouzení potenciální konkurence v rámci stejného oboru ve formě prodeje v kamenných prodejnách. Autorův záměr je otevření prodejny, která bude vedena ve stylu udržitelnosti života, s kvalitními a jedinečnými potravinami, drogerií od lokálních, ale i zahraničních producentů. Pro otevření prodejny jsem zvolila právní formu podnikání společnost s ručením omezeným, jejíž vlastní kapitál by byl ve výši 800 000 Kč. Konkurenční výhodou autora je nejen unikátní sortiment a dlouholeté zkušenosti s prodejem a zákaznickým servisem, ale také velká motivace vést vlastní a úspěšný podnik.
Klíčová slova: Bez obalová prodejna; Finanční plán; Udržitelnost; Analýza konkurence; Podnikatelský plán
Název práce: Business plan for the establishment of a packaging-free store
Autor(ka) práce: Olivová, Sandra
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Elvíra
Oponenti práce: Chvátalová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The goal of this work will be to evaluate the feasibility and competitiveness of the plan to establish a packaging-free store in the form of a brick-and-mortar store. This evaluation will be based on the basis for assessing potential competition within the same industry in the form of brick-and-mortar sales. The author's intention is to open a store that will be run in the style of sustainable living, with high-quality and unique foods, drugstores from local as well as foreign producers. To open a store, I chose the legal form of business: a limited liability company, whose equity would be in the amount of CZK 800,000. The author's competitive advantage is not only a unique assortment and long-term experience with sales and customer service, but also a great motivation to run his own and successful business.
Klíčová slova: Competitor analysis; Sustainability; Business plan; Packaging-free store; Financial plan

Informace o studiu

Studijní program / obor: Manažer obchodu
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 9. 2022
Datum podání práce: 27. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80867/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: