NGOs in UN peacekeeping missions

Thesis title: Působení NGOs v rámci mírových misí OSN
Author: Süsserová, Anna
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Lehmannová, Zuzana
Opponents: Kočí, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou spolupráce NGOs a OSN v rámci mírových misí. Tato problematika je zde prozkoumána v případové studii, která se zabývá mírovou misí v Somálsku. Jako teoretický základ práce jsou použity teorie mezinárodních institucí, teorie institucionálního liberalismu a NGOs. K zodpovězení výzkumné otázky byly použity hodnotící kritéria od Diehla a Druckmana a bylo vytvořeno nové kritérium, které zohledňuje kooperaci NGOs a OSN. Případová studie se zabývá průběhy misí v Somálsku a začlenění spolupráce aktérů. Na konci práce je uvedeno zhodnocení spolupráce aktérů a doporučení pro zlepšení efektivity jejich kooperace.
Keywords: OSN; NGOs; mírová mise; Somálsko
Thesis title: NGOs in UN peacekeeping missions
Author: Süsserová, Anna
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Lehmannová, Zuzana
Opponents: Kočí, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of cooperation between NGOs and the UN in peacekeeping missions.This issue is explored in a case study that deals with a peacekeeping mission in Somalia. Theories of international institutions, institutional liberalism and NGOs are used as the theoretical basis of the thesis. Diehl and Druckman evaluation criteria were used to answer the research question and a new criteria was developed to reflect the cooperation between NGOs and the UN. The case study looks at the mission processes in Somalia and the inclusion of cooperation between actors.The paper concludes with an assessment of the actors' cooperation and recommendations for improving the effectiveness of their cooperation.
Keywords: UN; NGOs; peacekeeping missions; Somalia

Information about study

Study programme: Mezinárodní studia a diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 7. 2022
Date of submission: 28. 4. 2023
Date of defense: 25. 5. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80880/podrobnosti

Files for download

    Last update: