Působení NGOs v rámci mírových misí OSN

Název práce: Působení NGOs v rámci mírových misí OSN
Autor(ka) práce: Süsserová, Anna
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá problematikou spolupráce NGOs a OSN v rámci mírových misí. Tato problematika je zde prozkoumána v případové studii, která se zabývá mírovou misí v Somálsku. Jako teoretický základ práce jsou použity teorie mezinárodních institucí, teorie institucionálního liberalismu a NGOs. K zodpovězení výzkumné otázky byly použity hodnotící kritéria od Diehla a Druckmana a bylo vytvořeno nové kritérium, které zohledňuje kooperaci NGOs a OSN. Případová studie se zabývá průběhy misí v Somálsku a začlenění spolupráce aktérů. Na konci práce je uvedeno zhodnocení spolupráce aktérů a doporučení pro zlepšení efektivity jejich kooperace.
Klíčová slova: OSN; NGOs; mírová mise; Somálsko
Název práce: NGOs in UN peacekeeping missions
Autor(ka) práce: Süsserová, Anna
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lehmannová, Zuzana
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the issue of cooperation between NGOs and the UN in peacekeeping missions.This issue is explored in a case study that deals with a peacekeeping mission in Somalia. Theories of international institutions, institutional liberalism and NGOs are used as the theoretical basis of the thesis. Diehl and Druckman evaluation criteria were used to answer the research question and a new criteria was developed to reflect the cooperation between NGOs and the UN. The case study looks at the mission processes in Somalia and the inclusion of cooperation between actors.The paper concludes with an assessment of the actors' cooperation and recommendations for improving the effectiveness of their cooperation.
Klíčová slova: UN; NGOs; peacekeeping missions; Somalia

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 7. 2022
Datum podání práce: 28. 4. 2023
Datum obhajoby: 25. 5. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80880/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: