Personal Finance, Investment Opportunities on Czech and American Capital Markets

Thesis title: Osobní finance, investiční možnosti na českých a amerických kapitálových trzích
Author: Mikušová, Lucie
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pavlová, Eva
Opponents: Smrčka, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce vypovídá o současné situaci a trendech osobních a rodinných financí v České republice, shrnuje základní investiční možnosti pro drobné investory, poukazuje na likviditu, výnosnost, rizika a daňové dopady jednotlivých variant. Varuje před finanční negramotností v České republice i ve světě. U některých méně obvyklých forem investování probírá konkrétní postup, kterým se individuální investor může stát účastníkem trhu. Věnuje se výběru vhodné investiční strategie a sestavení investičního plánu. Obsahuje i rady odborníků z praxe.
Keywords: kapitálový; plán; strategie; investice; finance; rodinné; osobní
Thesis title: Personal Finance, Investment Opportunities on Czech and American Capital Markets
Author: Mikušová, Lucie
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pavlová, Eva
Opponents: Smrčka, Luboš
Thesis language: Česky
Abstract:
Keywords:

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: The Department of Business Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 8. 11. 2006
Date of submission: 8. 11. 2006
Date of defense: 30. 11. 2006
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/3880/podrobnosti

Files for download

    Last update: