Osobní finance, investiční možnosti na českých a amerických kapitálových trzích

Název práce: Osobní finance, investiční možnosti na českých a amerických kapitálových trzích
Autor(ka) práce: Mikušová, Lucie
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce vypovídá o současné situaci a trendech osobních a rodinných financí v České republice, shrnuje základní investiční možnosti pro drobné investory, poukazuje na likviditu, výnosnost, rizika a daňové dopady jednotlivých variant. Varuje před finanční negramotností v České republice i ve světě. U některých méně obvyklých forem investování probírá konkrétní postup, kterým se individuální investor může stát účastníkem trhu. Věnuje se výběru vhodné investiční strategie a sestavení investičního plánu. Obsahuje i rady odborníků z praxe.
Klíčová slova: kapitálový; plán; strategie; investice; finance; rodinné; osobní
Název práce: Personal Finance, Investment Opportunities on Czech and American Capital Markets
Autor(ka) práce: Mikušová, Lucie
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pavlová, Eva
Oponenti práce: Smrčka, Luboš
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Klíčová slova:

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra podnikové ekonomiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 8. 11. 2006
Datum podání práce: 8. 11. 2006
Datum obhajoby: 30. 11. 2006
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/3880/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: