Financial analysis of the Prague Stock Exchange, a.s. and its position in international comparison

Thesis title: Finanční analýza Burzy cenných papírů Praha, a.s. a její postavení v mezinárodním srovnání
Author: Hlaváček, Paul
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šimáček, Milan
Opponents: Štembera, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Společnost Burza cenných papírů Praha, a. s. je nejvýznamnějším organizátorem trhu v České Republice a společnost Pražské burzy tvoří spolu s několika svými dceřinými společnostmi konsolidační celek. Společnost dlouhodobě hospodaří ze ziskem, který byl v posledních letech generován jednak organizováním regulovaného trhu cenných papírů (provozní část) a dále inkasem dividend od dceřiných společností (finanční část). Požadavky na kapitál a finanční zdroje určuje § 48 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pražská Burza z hlediska objemu obchodů s akciemi po celé analyzované období zaujímala v našem regionu třetí příčku, neboť dlouhodobě byla úspěšnější Varšavská burza i Vídeňská burza.
Keywords: burza; mezinárodní srovnání; burzovní obchody; Finanční analýza; cenné papíry; BCPP; ČNB; FESE; systém XETRA
Thesis title: Financial analysis of the Prague Stock Exchange, a.s. and its position in international comparison
Author: Hlaváček, Paul
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šimáček, Milan
Opponents: Štembera, Jaroslav
Thesis language: Česky
Abstract:
Prague stock exchange, a. s. is the most important market organizer in the Czech Republic, and the Prague Stock Exchange together with several of its subsidiaries form a consolidated entity. The company has long been running on profit, which was generated in recent years both by organizing the regulated securities market (operational part) and further by collecting dividends from subsidiaries (financial part). Requirements for capital and financial resources are determined by Section 48, Paragraph 1 of the Act on Doing Business on the Capital Market. The Prague Stock Exchange ranked third in our region in terms of share trading volume throughout the analyzed period, as the Warsaw Stock Exchange and the Vienna Stock Exchange were more successful in the long term.
Keywords: international comparison; stock market deals; financial analysis; securities; ČNB; PSE; FESE; system XETRA; stock market

Information about study

Study programme: Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Monetary Theory and Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 2. 1. 2023
Date of submission: 19. 12. 2023
Date of defense: 31. 1. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84398/podrobnosti

Files for download

    Last update: