Finanční analýza Burzy cenných papírů Praha, a.s. a její postavení v mezinárodním srovnání

Název práce: Finanční analýza Burzy cenných papírů Praha, a.s. a její postavení v mezinárodním srovnání
Autor(ka) práce: Hlaváček, Paul
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šimáček, Milan
Oponenti práce: Štembera, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Společnost Burza cenných papírů Praha, a. s. je nejvýznamnějším organizátorem trhu v České Republice a společnost Pražské burzy tvoří spolu s několika svými dceřinými společnostmi konsolidační celek. Společnost dlouhodobě hospodaří ze ziskem, který byl v posledních letech generován jednak organizováním regulovaného trhu cenných papírů (provozní část) a dále inkasem dividend od dceřiných společností (finanční část). Požadavky na kapitál a finanční zdroje určuje § 48 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Pražská Burza z hlediska objemu obchodů s akciemi po celé analyzované období zaujímala v našem regionu třetí příčku, neboť dlouhodobě byla úspěšnější Varšavská burza i Vídeňská burza.
Klíčová slova: burza; mezinárodní srovnání; burzovní obchody; Finanční analýza; cenné papíry; BCPP; ČNB; FESE; systém XETRA
Název práce: Financial analysis of the Prague Stock Exchange, a.s. and its position in international comparison
Autor(ka) práce: Hlaváček, Paul
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šimáček, Milan
Oponenti práce: Štembera, Jaroslav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Prague stock exchange, a. s. is the most important market organizer in the Czech Republic, and the Prague Stock Exchange together with several of its subsidiaries form a consolidated entity. The company has long been running on profit, which was generated in recent years both by organizing the regulated securities market (operational part) and further by collecting dividends from subsidiaries (financial part). Requirements for capital and financial resources are determined by Section 48, Paragraph 1 of the Act on Doing Business on the Capital Market. The Prague Stock Exchange ranked third in our region in terms of share trading volume throughout the analyzed period, as the Warsaw Stock Exchange and the Vienna Stock Exchange were more successful in the long term.
Klíčová slova: international comparison; stock market deals; financial analysis; securities; ČNB; PSE; FESE; system XETRA; stock market

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra měnové teorie a politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 2. 1. 2023
Datum podání práce: 19. 12. 2023
Datum obhajoby: 31. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84398/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: