Popular Card Games from a Game Theory Perspective

Thesis title: Populární karetní hry z pohledu teorie her
Author: Pich, Martin
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Chrobok, Viktor
Opponents: Krautwurm, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce je zaměřena na karetní hru Bang! z pohledu teorie her. Cílem práce je zjistit, jaká taktická a strategická rozhodnutí vedou hráče v jednotlivých rolích k lepším výsledkům a nalezení kombinace těchto rozhodnutí, která se nejvíce přibližuje optimu. Práce je rozdělena do pěti částí. První část je ryze teoretická a seznamuje čtenáře se základními pojmy teorie her. V druhé části se práce zabývá popisem karet a pravidel zvolené karetní hry. Třetí kapitola se věnuje popisu simulačního programu použitého pro získání dat v následujících kapitolách. Čtvrtá část zkoumá možnosti zlepšení taktiky hráče bez ohledu na jeho roli. Pátá část pak staví hráče s určenými rolemi proti sobě a testuje, jak jimi zvolené strategie ovlivní jejich šance na vítězství ve hrách s různým počtem hráčů.
Keywords: Karetní; Simulace; Teorie her; Bang; Strategie
Thesis title: Popular Card Games from a Game Theory Perspective
Author: Pich, Martin
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Chrobok, Viktor
Opponents: Krautwurm, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is focused on the card game Bang! from the perspective of game theory. It aims to discover the impact of tactical and strategic decisions, made by the various roles, on the chances of winning and discovering a combination most resembling an optimal one. The thesis is split into five parts. The first part is purely theoretical, it describes the fundamentals of game theory. In the second part, the various cards and rules of the selected game are described. The third chapter then describes the simulator, used in the process of obtaining data for analysis in the following chapters. Part four tests the feasibility of improving win rates by changing tactics, regardless of the player’s role. The fifth part then pits players with set roles against each other and tests the impact of strategy on their chances of success.
Keywords: Game Theory; Bang; Card; Simulation; Strategy

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Econometrics

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 12. 2022
Date of submission: 7. 5. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83022/podrobnosti

Files for download

    Last update: