Escape games and their potentional

Thesis title: Únikové hry a jejich potenciál pro cestovní ruch
Author: Pachman, Tomáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vaníček, Jiří
Opponents: Vaško, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je vyhodnotit, zda jsou únikové hry, novodobý trend nejen v Praze, zajímavá lákadla pro domácí i zahraniční turisty a jestli je zde skrytý budoucí potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti zábavného průmyslu. Teoretická část se zaměřuje na podrobnější popis, historii a definici únikových her a ve druhé části na metaanalýzu celkového trhu. Cílem práce je i vytvořit jednodušší povědomí o tomto typu podnikání z právního, legislativního a obchodního hlediska. Hlavní přínos práce spočívá v její praktické části. Jelikož jde o mladý segment cestovního ruchu, je vhodné zanalyzovat a vyhodnotit, jak takový typ podnikání může úspěšně fungovat, jaká je cílová skupina a jaký je jeho celkový potenciál do budoucna.
Keywords: trend v herním průmyslu; Únikové hry; konkurence únikových center; motivace zákazníka; motivace k vytváření nových únikových her
Thesis title: Escape games and their potentional
Author: Pachman, Tomáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vaníček, Jiří
Opponents: Vaško, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this work is to evaluate whether escape rooms, a modern trend not only in Prague, are interesting attractions for domestic and foreign tourists, and whether there is hidden potential for the development of the entertainment industry in the tourism sector. In the theoretical part, I focus on a detailed description, history, and definition of escape rooms, and then conduct a meta-analysis of the overall market. The goal is also to create a basic understanding of this type of business from a legal, legislative, and commercial perspective. The main contribution of this work lies in its practical part. As it is a relatively young segment of the tourism industry, it is appropriate to analyze and evaluate how such a type of business can operate successfully, what the target audience is, and what its overall potential is for the future 
Keywords: a trend in the gaming industry; customer motivation; motivation for creating new escape games; Escape games; competition among escape rooms

Information about study

Study programme: Cestovní ruch
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 9. 2021
Date of submission: 8. 5. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77619/podrobnosti

Files for download

    Last update: