Únikové hry a jejich potenciál pro cestovní ruch

Název práce: Únikové hry a jejich potenciál pro cestovní ruch
Autor(ka) práce: Pachman, Tomáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vaníček, Jiří
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je vyhodnotit, zda jsou únikové hry, novodobý trend nejen v Praze, zajímavá lákadla pro domácí i zahraniční turisty a jestli je zde skrytý budoucí potenciál pro rozvoj cestovního ruchu v oblasti zábavného průmyslu. Teoretická část se zaměřuje na podrobnější popis, historii a definici únikových her a ve druhé části na metaanalýzu celkového trhu. Cílem práce je i vytvořit jednodušší povědomí o tomto typu podnikání z právního, legislativního a obchodního hlediska. Hlavní přínos práce spočívá v její praktické části. Jelikož jde o mladý segment cestovního ruchu, je vhodné zanalyzovat a vyhodnotit, jak takový typ podnikání může úspěšně fungovat, jaká je cílová skupina a jaký je jeho celkový potenciál do budoucna.
Klíčová slova: trend v herním průmyslu; Únikové hry; konkurence únikových center; motivace zákazníka; motivace k vytváření nových únikových her
Název práce: Escape games and their potentional
Autor(ka) práce: Pachman, Tomáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vaníček, Jiří
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this work is to evaluate whether escape rooms, a modern trend not only in Prague, are interesting attractions for domestic and foreign tourists, and whether there is hidden potential for the development of the entertainment industry in the tourism sector. In the theoretical part, I focus on a detailed description, history, and definition of escape rooms, and then conduct a meta-analysis of the overall market. The goal is also to create a basic understanding of this type of business from a legal, legislative, and commercial perspective. The main contribution of this work lies in its practical part. As it is a relatively young segment of the tourism industry, it is appropriate to analyze and evaluate how such a type of business can operate successfully, what the target audience is, and what its overall potential is for the future 
Klíčová slova: a trend in the gaming industry; customer motivation; motivation for creating new escape games; Escape games; competition among escape rooms

Informace o studiu

Studijní program / obor: Cestovní ruch
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2021
Datum podání práce: 8. 5. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/77619/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: