Passenger transport in Switzerland

Thesis title: Osobní doprava ve Švýcarsku
Author: Kubantová, Kateřina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Hulena, Albert
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce zkoumala roli veřejné a osobní dopravy ve Švýcarku, které je známé svojí technickou vyspělostí, vztahem k přírodě a neméně důležitým udržitelným komfortem pro jeho obyvatele. Práce komplexně zmapovala švýcarskou veřejnou dopravu. Data zjištěná z demografických a geografických charakteristik Švýcarska byla dále v práci použita pro pochopení souvislostí v celkovém fungování systému veřejné a osobní dopravy. Zjištěné poznatky byly uvedeny na příkladu fiktivní cesty z Curychu do Ženevy, u které byla provedena analýza nákladů na dopravu jednotlivými druhy dopravy. Výsledky práce poukázaly na efektivnost veřejné dopravy ve Švýcarsku a jejich technicky pokrokové plány do budoucna, což by mohlo být příkladem i pro jiné dopravní systémy ve středoevropských státech, například i pro Českou republiku.
Keywords: Švýcarsko; osobní doprava; veřejná doprava; Curych; Ženeva
Thesis title: Passenger transport in Switzerland
Author: Kubantová, Kateřina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Mervart, Michal
Opponents: Hulena, Albert
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis researched the role of public and passenger transport in Switzerland, a country known for its technological advancement, its positive relationship with nature and equally important, the sustainable comfort of its inhabitants. The thesis comprehensively mapped Swiss public transport. Data obtained from the demographic and geographical characteristics of Switzerland were used in the thesis to understand the context of the overall functioning of the public and passenger transport system. The findings were presented using the example of a fictional journey from Zurich to Geneva, for which an analysis of transport costs by mode was conducted. The results of the thesis showed the efficiency of public transport in Switzerland and their technically advanced plans for the future, which could be an example for other transport systems in Central European countries, for example also for the Czech Republic.
Keywords: passenger transport; public transport; Zurich; Geneva; Switzerland

Information about study

Study programme: Podniková ekonomika a management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Logistics

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 1. 2023
Date of submission: 15. 5. 2023
Date of defense: 7. 6. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84375/podrobnosti

Files for download

    Last update: