Equine-assisted coaching as a leadership development tool

Thesis title: Equine-assisted coaching as a leadership development tool
Author: Schreiberová, Veronika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Honsová, Pavlína
Opponents: Šilerová, Lenka
Thesis language: English
Abstract:
This Master's thesis provides insight into utilization of equine-assisted coaching (EAGALA model) as a leadership development tool. Using thematic analysis, author explored their experience with equine-assisted coaching, specifically their perceptions of its impact on their leadership development. The results reveal that participants experienced a range of positive effects, including increased self-awareness, improved leadership skills, and enhanced ability to lead through connection (embodied leadership). The study provides insights into the unique and valuable contributions of equine-assisted coaching in leadership development and highlights the importance of embodied and experiential learning approaches.
Keywords: embodied leadership; equine-assisted learning; leadership development; emotional intelligence; coaching with horses
Thesis title: Koučování s asistencí koní jako nástroj rozvoje vůdcovských dovedností
Author: Schreiberová, Veronika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Honsová, Pavlína
Opponents: Šilerová, Lenka
Thesis language: English
Abstract:
Diplomová práce se zabývá koučingem s využitím koní (zarámovaného modelem EAGALA) jako nástrojem pro rozvoj vůdčích kompetencí. Za použití tematické analýzy byla vyhodnocena data o autentických zkušenostech účastníků koučingu s koňmi s akcentem na to, v jaké oblasti je z jejich pohledu ovlivnil. Výsledky naznačují, že účastníci vnímají řadu pozitivních efektů, včetně zvýšené úrovně sebeuvědomění a zlepšení vůdčích schopností, přičemž si uvědomují pozitivní dopady zapojení těla, emocí a pocitů (vtělesnění). Výzkum poskytuje náhledy na jedinečné aspekty využití koní při rozvoji vůdčích kompetencí a zdůrazňuje důležitost prvku zážitkového učení, zapojujícího do koučingu nejen intelektuální, ale i emoční inteligenci účastníků.
Keywords: výuka s využitím koní; koučing s koňmi; rozvoj vůdčích kompetencí; zážitková pedagogika; emoční inteligence

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Managerial Psychology and Sociology

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 2. 2021
Date of submission: 23. 8. 2023
Date of defense: 13. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/76075/podrobnosti

Files for download

    Last update: