The role of the European Union during the COVID-19 pandemic compared to the strategies of the Member States: the impact of the measures taken on human rights

Thesis title: Role Evropské unie v době pandemie COVID-19 ve srovnání se strategiemi členských států: dopad přijatých opatření na lidská práva
Author: Caturjan, Suzana
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Kristek, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou postavení Evropské unie v době pandemie Covid-19, včetně přijatých opatření ze strany EU a jednotlivých států na osobní svobody, případně porušování lidských práv a svobod, které jsou deklarovány ve smlouvě o Ústavě pro Evropu. Nedílnou součástí mé práce je rovněž zhodnocení dopadů rozhodnutí jednotlivých států na obyvatelstvo a role vedení EU při řešení naléhavých otázek a role EU jako lídra evropského společenství při zajištění ochranných pomůcek a vakcín.
Keywords: Covid-19; Role Evropské unie; Ochrana lidských práv a svobod
Thesis title: The role of the European Union during the COVID-19 pandemic compared to the strategies of the Member States: the impact of the measures taken on human rights
Author: Caturjan, Suzana
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Votoupalová, Markéta
Opponents: Kristek, Tomáš
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with the analysis of the position of the European Union during the Covid-19 pandemic, including measures taken by the EU and individual states on personal freedoms, or violations of human rights and freedoms, which are declared in the Treaty on the Constitution for Europe. An integral part of my work is also the evaluation of the impact of the decisions of individual states on the population and the role of the EU leadership in solving urgent issues and the role of the EU as the leader of the European community in providing protective equipment and vaccines.
Keywords: Covid-19; Role of the European Union; Protection of human rights and freedoms

Information about study

Study programme: Evropská ekonomická integrace
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 8. 2021
Date of submission: 28. 6. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/77576/podrobnosti

Files for download

    Last update: