State Capitalism in the Persian Gulf: The United Arab Emirates vs. Saudi Arabia

Thesis title: Státní kapitalismus v Perském zálivu: Spojené arabské emiráty vs. Saúdská Arábie
Author: Beran, Aleš
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: De Castro, Tereza
Opponents: Sejkora, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
Státní kapitalismus představuje v soudobé globální ekonomice atraktivní ekonomický směr, kterým se mohou upínat čelní představitelé států, kteří si nadále potřebují udržet moc v rámci státu. V rámci států uplatňujících režim státního kapitalismu intervenuje stát do domácí ekonomiky a pomocí typických nástrojů státního kapitalismu v podobě státních společností, suverénních fondů a národních šampionů ovlivňuje rovněž globální ekonomiku. Mezi státy uplatňující tento ekonomický směr patří také Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie. Právě identifikace klíčových projevů a odlišností v modelech státních kapitalismů v obou zemích budou předmětem této diplomové práce.
Keywords: státní kapitalismu; Spojené arabské emiráty; Saúdská Arábie; suverénní fondy; státní společnosti; státní ropné společnosti
Thesis title: State Capitalism in the Persian Gulf: The United Arab Emirates vs. Saudi Arabia
Author: Beran, Aleš
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: De Castro, Tereza
Opponents: Sejkora, Jiří
Thesis language: Česky
Abstract:
State capitalism represents an attractive economic direction in the contemporary global economy, which can be used by leading representatives of states who still need to maintain power within the state. Within the states applying the regime of state capitalism, the state intervenes in the domestic economy and, using the typical tools of state capitalism in the form of state companies, sovereign funds and national champions, also influences the global economy. The United Arab Emirates and Saudi Arabia are also among the states applying this economic trend. The identification of key manifestations and differences in the models of state capitalism in both countries will be the subject of this thesis.
Keywords: state capitalism; United Arab Emirates; Saudi Arabia; Sovereign Wealth Funds; State owned enterprises; State oil companies

Information about study

Study programme: Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 9. 2020
Date of submission: 29. 6. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/73951/podrobnosti

Files for download

    Last update: