Státní kapitalismus v Perském zálivu: Spojené arabské emiráty vs. Saúdská Arábie

Název práce: Státní kapitalismus v Perském zálivu: Spojené arabské emiráty vs. Saúdská Arábie
Autor(ka) práce: Beran, Aleš
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: De Castro, Tereza
Oponenti práce: Sejkora, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Státní kapitalismus představuje v soudobé globální ekonomice atraktivní ekonomický směr, kterým se mohou upínat čelní představitelé států, kteří si nadále potřebují udržet moc v rámci státu. V rámci států uplatňujících režim státního kapitalismu intervenuje stát do domácí ekonomiky a pomocí typických nástrojů státního kapitalismu v podobě státních společností, suverénních fondů a národních šampionů ovlivňuje rovněž globální ekonomiku. Mezi státy uplatňující tento ekonomický směr patří také Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie. Právě identifikace klíčových projevů a odlišností v modelech státních kapitalismů v obou zemích budou předmětem této diplomové práce.
Klíčová slova: státní kapitalismu; Spojené arabské emiráty; Saúdská Arábie; suverénní fondy; státní společnosti; státní ropné společnosti
Název práce: State Capitalism in the Persian Gulf: The United Arab Emirates vs. Saudi Arabia
Autor(ka) práce: Beran, Aleš
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: De Castro, Tereza
Oponenti práce: Sejkora, Jiří
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
State capitalism represents an attractive economic direction in the contemporary global economy, which can be used by leading representatives of states who still need to maintain power within the state. Within the states applying the regime of state capitalism, the state intervenes in the domestic economy and, using the typical tools of state capitalism in the form of state companies, sovereign funds and national champions, also influences the global economy. The United Arab Emirates and Saudi Arabia are also among the states applying this economic trend. The identification of key manifestations and differences in the models of state capitalism in both countries will be the subject of this thesis.
Klíčová slova: state capitalism; United Arab Emirates; Saudi Arabia; Sovereign Wealth Funds; State owned enterprises; State oil companies

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 9. 2020
Datum podání práce: 29. 6. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/73951/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: