Role of Norway in Europe's energy security

Thesis title: Význam Norska pro energetickou bezpečnost Evropy
Author: Grym, Adam
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dubský, Zbyněk
Opponents: Kočí, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Evropská unie je závislá na dovozu energie a výpadky dodávek mohou negativně ovlivnit hospodářství a energetickou bezpečnost Evropy. V tomto kontextu má Norsko strategický význam jako hlavní energetický partner EU, zejména v oblasti zemního plynu. V posledních letech se význam norských zdrojů zvýšil kvůli omezení dovozu zemního plynu z Ruska v důsledku války na Ukrajině, což také podnítilo EU k učinění razantních kroků k posunu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům. Norsko disponuje velkými zásobami zemního plynu a vyspělou energetickou infrastrukturou a technologiemi, které mohou hrát klíčovou roli v posilování evropské energetické bezpečnosti.
Keywords: Energetická bezpečnost; Dekarbonizace; Obnovitelné zdroje; Norsko; Válka na Ukrajině
Thesis title: Role of Norway in Europe's energy security
Author: Grym, Adam
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dubský, Zbyněk
Opponents: Kočí, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
The European Union is dependent on energy imports so supply disruptions can have a negative impact on Europe's economy and energy security. In this context, Norway holds strategic importance as a major energy partner of the EU, particularly in terms of natural gas. In recent years, the significance of Norwegian resources has increased due to restrictions on natural gas imports from Russia following the war in Ukraine. This situation has also forced the EU to take significant steps towards the transition from fossil fuels to renewable sources. Norway possesses substantial reserves of natural gas and has advanced energy infrastructure and technologies which can play a leading role in advancing European energy security.
Keywords: Decarbonization; Energy security; Renewable resources; Norway; War in Ukraine

Information about study

Study programme: Mezinárodní studia a diplomacie
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 9. 2022
Date of submission: 1. 7. 2023
Date of defense: 13. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/81461/podrobnosti

Files for download

    Last update: