Význam Norska pro energetickou bezpečnost Evropy

Název práce: Význam Norska pro energetickou bezpečnost Evropy
Autor(ka) práce: Grym, Adam
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Evropská unie je závislá na dovozu energie a výpadky dodávek mohou negativně ovlivnit hospodářství a energetickou bezpečnost Evropy. V tomto kontextu má Norsko strategický význam jako hlavní energetický partner EU, zejména v oblasti zemního plynu. V posledních letech se význam norských zdrojů zvýšil kvůli omezení dovozu zemního plynu z Ruska v důsledku války na Ukrajině, což také podnítilo EU k učinění razantních kroků k posunu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům. Norsko disponuje velkými zásobami zemního plynu a vyspělou energetickou infrastrukturou a technologiemi, které mohou hrát klíčovou roli v posilování evropské energetické bezpečnosti.
Klíčová slova: Energetická bezpečnost; Dekarbonizace; Obnovitelné zdroje; Norsko; Válka na Ukrajině
Název práce: Role of Norway in Europe's energy security
Autor(ka) práce: Grym, Adam
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Dubský, Zbyněk
Oponenti práce: Kočí, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The European Union is dependent on energy imports so supply disruptions can have a negative impact on Europe's economy and energy security. In this context, Norway holds strategic importance as a major energy partner of the EU, particularly in terms of natural gas. In recent years, the significance of Norwegian resources has increased due to restrictions on natural gas imports from Russia following the war in Ukraine. This situation has also forced the EU to take significant steps towards the transition from fossil fuels to renewable sources. Norway possesses substantial reserves of natural gas and has advanced energy infrastructure and technologies which can play a leading role in advancing European energy security.
Klíčová slova: Decarbonization; Energy security; Renewable resources; Norway; War in Ukraine

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní studia a diplomacie
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 9. 2022
Datum podání práce: 1. 7. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/81461/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: