Use of BI software tools for management reporting

Thesis title: Využití SW nástrojů BI pro manažerský reporting
Author: Svoboda, Martin
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Šoljaková, Libuše
Opponents: Matyáš, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá využitelností softwarů Tableau a Microsoft Power BI v manažerském reportingu. První dvě kapitoly popisují manažerský reporting a business intelligence. Následné dvě kapitoly se věnují základním funkcionalitám vybraných softwarů a jejich rozdílům. Praktická část prezentuje využití vybraných softwarů na konkrétním příkladu a popisuje rozdíly při práci s jednotlivými softwary.
Keywords: Business Intelligence; manažerský reporting; manažerské účetnictví
Thesis title: Use of BI software tools for management reporting
Author: Svoboda, Martin
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Šoljaková, Libuše
Opponents: Matyáš, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the usability of Tableau and Microsoft Power BI software in management reporting. The first two chapters describe management reporting and business intelligence. The following two chapters deal with the basic functionalities of the selected software and their differences. The practical part presents the use of the selected software on a particular example and describes the differences when working with each software.
Keywords: Management Reporting; Management Accounting; Business Intelligence

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 2. 2022
Date of submission: 6. 8. 2023
Date of defense: 12. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80103/podrobnosti

Files for download

    Last update: