Využití SW nástrojů BI pro manažerský reporting

Název práce: Využití SW nástrojů BI pro manažerský reporting
Autor(ka) práce: Svoboda, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Šoljaková, Libuše
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá využitelností softwarů Tableau a Microsoft Power BI v manažerském reportingu. První dvě kapitoly popisují manažerský reporting a business intelligence. Následné dvě kapitoly se věnují základním funkcionalitám vybraných softwarů a jejich rozdílům. Praktická část prezentuje využití vybraných softwarů na konkrétním příkladu a popisuje rozdíly při práci s jednotlivými softwary.
Klíčová slova: Business Intelligence; manažerský reporting; manažerské účetnictví
Název práce: Use of BI software tools for management reporting
Autor(ka) práce: Svoboda, Martin
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Šoljaková, Libuše
Oponenti práce: Matyáš, Ondřej
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the usability of Tableau and Microsoft Power BI software in management reporting. The first two chapters describe management reporting and business intelligence. The following two chapters deal with the basic functionalities of the selected software and their differences. The practical part presents the use of the selected software on a particular example and describes the differences when working with each software.
Klíčová slova: Management Reporting; Management Accounting; Business Intelligence

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 2. 2022
Datum podání práce: 6. 8. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/80103/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: