Primary school children attitude to taxation

Thesis title: Postoj ke zdanění dětí na prvním stupni základní školy
Author: Černáč, Miroslav
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Vančurová, Alena
Opponents: Mašát, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce pojednává o postoji ke zdanění dětí na prvním stupni základní školy v České republice. Teoretická část pojednává stručně o dětské psychologii v oblasti vysvětlování a individuálních rozdílech v přístupu k dětem podle jejich věku. Dále autor ještě pojednává o možném vlivu rodičů na jejich ekonomické znalosti a rozhodování a v neposlední řadě uvádí i možný postup, jak dětem vysvětlit daně. V praktické části autor provedl kvalitativní analýzu, kde zjišťoval postoje k daním u dětí od 1. do 5. třídy. Hlavním závěrem je fakt, že mezník, kdy děti začínají mít větší povědomí o veřejných financích a daních je od 3. třídy, nicméně názory dětí a jejich zkušenosti se mění společně s jejich věkem.
Keywords: Daňová gramotnost; Dětská psychologie; Vysvětlování dětem; Vnímání daní dětmi; Vzdělávání na prvním stupni základní školy
Thesis title: Primary school children attitude to taxation
Author: Černáč, Miroslav
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Vančurová, Alena
Opponents: Mašát, Jan
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis talks about children attitude to taxes at primary school from first grade up to the fifth in the Czech Republic. Theoretical part briefly introduces child psychology in the field of explanation and talks about the need of different approach to the children which is dependent on their age as well. Furthermore, the author talks about influence from child’s parents on their future economic decisions and knowledge and finally introduces possible approach that could help explain taxes to kids. In practical part the author conducted qualitative analysis, which analysed children attitude to taxes from the first grade up to the fifth. Main conclusion is that children from the third grade start to be more aware of taxes and public finances, although their opinions wary with their raising age.
Keywords: Tax literacy; Child psychology; Explaining to children; Children tax perception; Education at primary school

Information about study

Study programme: Zdanění a daňová politika
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 10. 2021
Date of submission: 12. 8. 2023
Date of defense: 8. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78187/podrobnosti

Files for download

    Last update: