Postoj ke zdanění dětí na prvním stupni základní školy

Název práce: Postoj ke zdanění dětí na prvním stupni základní školy
Autor(ka) práce: Černáč, Miroslav
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Vančurová, Alena
Oponenti práce: Mašát, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce pojednává o postoji ke zdanění dětí na prvním stupni základní školy v České republice. Teoretická část pojednává stručně o dětské psychologii v oblasti vysvětlování a individuálních rozdílech v přístupu k dětem podle jejich věku. Dále autor ještě pojednává o možném vlivu rodičů na jejich ekonomické znalosti a rozhodování a v neposlední řadě uvádí i možný postup, jak dětem vysvětlit daně. V praktické části autor provedl kvalitativní analýzu, kde zjišťoval postoje k daním u dětí od 1. do 5. třídy. Hlavním závěrem je fakt, že mezník, kdy děti začínají mít větší povědomí o veřejných financích a daních je od 3. třídy, nicméně názory dětí a jejich zkušenosti se mění společně s jejich věkem.
Klíčová slova: Daňová gramotnost; Dětská psychologie; Vysvětlování dětem; Vnímání daní dětmi; Vzdělávání na prvním stupni základní školy
Název práce: Primary school children attitude to taxation
Autor(ka) práce: Černáč, Miroslav
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Vančurová, Alena
Oponenti práce: Mašát, Jan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This diploma thesis talks about children attitude to taxes at primary school from first grade up to the fifth in the Czech Republic. Theoretical part briefly introduces child psychology in the field of explanation and talks about the need of different approach to the children which is dependent on their age as well. Furthermore, the author talks about influence from child’s parents on their future economic decisions and knowledge and finally introduces possible approach that could help explain taxes to kids. In practical part the author conducted qualitative analysis, which analysed children attitude to taxes from the first grade up to the fifth. Main conclusion is that children from the third grade start to be more aware of taxes and public finances, although their opinions wary with their raising age.
Klíčová slova: Tax literacy; Child psychology; Explaining to children; Children tax perception; Education at primary school

Informace o studiu

Studijní program / obor: Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 10. 2021
Datum podání práce: 12. 8. 2023
Datum obhajoby: 8. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78187/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: