Comparison of Measures of State Support for the Renewables in Sweden and Italy with an Emphasis on the Results of Innovation

Thesis title: Comparison of Measures of State Support for the Renewables in Sweden and Italy with an Emphasis on the Results of Innovation
Author: Fedulova, Kseniia
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Čermáková, Klára
Opponents: Mach, Petr
Thesis language: English
Abstract:
This paper focuses on the renewable energy market, examining the causal relationship between state support and innovation in the example of two different countries. Furthermore, firm-level indicators such as the number of released patents and the R&D spending for each country are taken into account while analysing how the state’s support of renewable energy technologies affects the innovation outcomes. The findings indicate that renewable energy policies affect the innovation outcomes in the renewable energy sector in Italy, but does not affect Sweden.
Keywords: Renewable Energy; Innovation; Renewable Resource Policy
Thesis title: Srovnání opatření státní podpory obnovitelných zdrojů ve Švédsku a Itálii s důrazem na výsledky inovací
Author: Fedulova, Kseniia
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Čermáková, Klára
Opponents: Mach, Petr
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na trh s obnovitelnými zdroji energie a zkoumá na příkladu dvou různých zemí kauzální vztah mezi státní podporou a inovacemi. Při analýze vlivu státní podpory obnovitelných zdrojů energie na inovace jsou zohledněny rovněž ukazatele na úrovni firmy, jako je počet uvolněných patentů a výdaje na výzkum a vývoj pro každou zemi. Zjištění naznačují, že vliv politiky obnovitelné energie se liší v jednotlivých zemích, a sice že ovlivňují výsledky inovací v sektoru obnovitelné energie v Itálii, ale neovlivňují je ve Švédsku.
Keywords: Obnovitelná energie; Inovace; Politika obnovitelných zdrojů

Information about study

Study programme: Economics
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economics

Information on submission and defense

Date of assignment: 4. 6. 2023
Date of submission: 14. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84690/podrobnosti

Files for download

    Last update: