Srovnání opatření státní podpory obnovitelných zdrojů ve Švédsku a Itálii s důrazem na výsledky inovací

Název práce: Comparison of Measures of State Support for the Renewables in Sweden and Italy with an Emphasis on the Results of Innovation
Autor(ka) práce: Fedulova, Kseniia
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Mach, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper focuses on the renewable energy market, examining the causal relationship between state support and innovation in the example of two different countries. Furthermore, firm-level indicators such as the number of released patents and the R&D spending for each country are taken into account while analysing how the state’s support of renewable energy technologies affects the innovation outcomes. The findings indicate that renewable energy policies affect the innovation outcomes in the renewable energy sector in Italy, but does not affect Sweden.
Klíčová slova: Renewable Energy; Innovation; Renewable Resource Policy
Název práce: Srovnání opatření státní podpory obnovitelných zdrojů ve Švédsku a Itálii s důrazem na výsledky inovací
Autor(ka) práce: Fedulova, Kseniia
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Čermáková, Klára
Oponenti práce: Mach, Petr
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na trh s obnovitelnými zdroji energie a zkoumá na příkladu dvou různých zemí kauzální vztah mezi státní podporou a inovacemi. Při analýze vlivu státní podpory obnovitelných zdrojů energie na inovace jsou zohledněny rovněž ukazatele na úrovni firmy, jako je počet uvolněných patentů a výdaje na výzkum a vývoj pro každou zemi. Zjištění naznačují, že vliv politiky obnovitelné energie se liší v jednotlivých zemích, a sice že ovlivňují výsledky inovací v sektoru obnovitelné energie v Itálii, ale neovlivňují je ve Švédsku.
Klíčová slova: Obnovitelná energie; Inovace; Politika obnovitelných zdrojů

Informace o studiu

Studijní program / obor: Economics
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra ekonomie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 4. 6. 2023
Datum podání práce: 14. 8. 2023
Datum obhajoby: 11. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84690/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: