Valuation and depreciation of fixed assets

Thesis title: Oceňování a odpisování dlouhodobých aktiv
Author: Skořepová, Aneta
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Šoljaková, Libuše
Opponents: Knorová, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této práce je analyzovat současný stav oceňování a odpisové metody dlouhodobého majetku. Zobrazit tyto metody z pohledu různých uživatelů účetních informací, konkrétně z pohledu finančního účetnictví, manažerského účetnictví a daňového účetnictví. Metody rozebrané v teoretické části jsou následně znázorněny na praktických příkladech.
Keywords: Oceňování; odpisování; dlouhodobý majetek; finanční účetnictví; daňové účetnictví; manažerské účetnictví; IFRS; snížení hodnoty aktiv; fair value
Thesis title: Valuation and depreciation of fixed assets
Author: Skořepová, Aneta
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Šoljaková, Libuše
Opponents: Knorová, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this theses is to analyse the current state of valuation and depreciation methods of fixed assets. To show these methods from the perspective of different users of accounting information, specifically from the perspective of financial accounting, management accounting and tax accounting. The methods discussed in the theoretical part are then illustrated with practical examples.
Keywords: Depreciation; fixed assets; fair value; financial accounting; tax accounting; management accounting; valuation; IFRS; impairment

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 10. 2021
Date of submission: 19. 8. 2023
Date of defense: 8. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/78503/podrobnosti

Files for download

    Last update: