Oceňování a odpisování dlouhodobých aktiv

Název práce: Oceňování a odpisování dlouhodobých aktiv
Autor(ka) práce: Skořepová, Aneta
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Šoljaková, Libuše
Oponenti práce: Knorová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této práce je analyzovat současný stav oceňování a odpisové metody dlouhodobého majetku. Zobrazit tyto metody z pohledu různých uživatelů účetních informací, konkrétně z pohledu finančního účetnictví, manažerského účetnictví a daňového účetnictví. Metody rozebrané v teoretické části jsou následně znázorněny na praktických příkladech.
Klíčová slova: Oceňování; odpisování; dlouhodobý majetek; finanční účetnictví; daňové účetnictví; manažerské účetnictví; IFRS; snížení hodnoty aktiv; fair value
Název práce: Valuation and depreciation of fixed assets
Autor(ka) práce: Skořepová, Aneta
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Šoljaková, Libuše
Oponenti práce: Knorová, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this theses is to analyse the current state of valuation and depreciation methods of fixed assets. To show these methods from the perspective of different users of accounting information, specifically from the perspective of financial accounting, management accounting and tax accounting. The methods discussed in the theoretical part are then illustrated with practical examples.
Klíčová slova: Depreciation; fixed assets; fair value; financial accounting; tax accounting; management accounting; valuation; IFRS; impairment

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 1. 10. 2021
Datum podání práce: 19. 8. 2023
Datum obhajoby: 8. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/78503/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: