Economic and social impacts of migration and refugee flows caused by the war in Ukraine on the economy of the Czech Republic for the year 2022

Thesis title: Ekonomické a sociální dopady migrace a uprchlictví způsobené válkou na Ukrajině na ekonomiku České republiky za rok 2022
Author: Dedík, Petr
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Lejsek, Tomáš
Opponents: Ševčíková, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá ekonomickými a sociálními dopady migrace a uprchlictví způsobených válkou na Ukrajině na národním hospodářství České republiky. Primárním cílem práce je za pomoci analýzy dostupných dat vyhodnotit, zdali je migrace a uprchlictví pro ekonomiku České republiky z větší části ekonomicky výhodná či nikoliv. Sekundárním cílem je identifikace a následná analýza dostupných charakteristik a vnímání společnosti na migranty či uprchlíky. Na základě ní pak bude možné vyvodit různá sociální úskalí a osvětlit tak problémy spojené s každodenním životem migrantů a uprchlíků na území České republiky.
Keywords: uprchlictví; válka; migrace; ekonomické dopady; sociální dopady; mezinárodní migrace; Česká republika
Thesis title: Economic and social impacts of migration and refugee flows caused by the war in Ukraine on the economy of the Czech Republic for the year 2022
Author: Dedík, Petr
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Lejsek, Tomáš
Opponents: Ševčíková, Michaela
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor thesis deals with the economic and social impacts of migration and refugees caused by the war in Ukraine on the national economy of the Czech Republic. The primary goal of the thesis is to evaluate, using available data analysis, whether in the short run migration and refugees are economically advantageous for the Czech Republic's economy or not. The secondary goal is to identify and subsequently analyze available characteristics and perceptions of society towards migrants or refugees. Based on this, it will be possible to deduce various social implications and illuminate problems associated with the daily lives of migrants and refugees in the Czech Republic.
Keywords: refugeeism; migration; war; economic impacts; social impacts; Czech republic; international migration

Information about study

Study programme: Národní hospodářství
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Economic and Social Policy

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 3. 2023
Date of submission: 21. 8. 2023
Date of defense: 13. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84071/podrobnosti

Files for download

    Last update: