Ekonomické a sociální dopady migrace a uprchlictví způsobené válkou na Ukrajině na ekonomiku České republiky za rok 2022

Název práce: Ekonomické a sociální dopady migrace a uprchlictví způsobené válkou na Ukrajině na ekonomiku České republiky za rok 2022
Autor(ka) práce: Dedík, Petr
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Lejsek, Tomáš
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zabývá ekonomickými a sociálními dopady migrace a uprchlictví způsobených válkou na Ukrajině na národním hospodářství České republiky. Primárním cílem práce je za pomoci analýzy dostupných dat vyhodnotit, zdali je migrace a uprchlictví pro ekonomiku České republiky z větší části ekonomicky výhodná či nikoliv. Sekundárním cílem je identifikace a následná analýza dostupných charakteristik a vnímání společnosti na migranty či uprchlíky. Na základě ní pak bude možné vyvodit různá sociální úskalí a osvětlit tak problémy spojené s každodenním životem migrantů a uprchlíků na území České republiky.
Klíčová slova: uprchlictví; válka; migrace; ekonomické dopady; sociální dopady; mezinárodní migrace; Česká republika
Název práce: Economic and social impacts of migration and refugee flows caused by the war in Ukraine on the economy of the Czech Republic for the year 2022
Autor(ka) práce: Dedík, Petr
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Lejsek, Tomáš
Oponenti práce: Ševčíková, Michaela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor thesis deals with the economic and social impacts of migration and refugees caused by the war in Ukraine on the national economy of the Czech Republic. The primary goal of the thesis is to evaluate, using available data analysis, whether in the short run migration and refugees are economically advantageous for the Czech Republic's economy or not. The secondary goal is to identify and subsequently analyze available characteristics and perceptions of society towards migrants or refugees. Based on this, it will be possible to deduce various social implications and illuminate problems associated with the daily lives of migrants and refugees in the Czech Republic.
Klíčová slova: refugeeism; migration; war; economic impacts; social impacts; Czech republic; international migration

Informace o studiu

Studijní program / obor: Národní hospodářství
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra hospodářské a sociální politiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 3. 2023
Datum podání práce: 21. 8. 2023
Datum obhajoby: 13. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84071/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: