Market entry of new baby food brand

Thesis title: Vstup nové značky dětské výživy na trh
Author: Fabiánková, Michaela
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Andera, Michal
Opponents: Kovařík, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vstupem nové značky dětské výživy na trh. Jsou představeny inovativní produkty, jejichž základem je ovčí mléko, které disponuje množstvím benefitů. Hlavním cílem této práce je navržení strategie vstupu na trh z pohledu zákazníka, s důrazem na faktory přispívající k úspěšnému etablování nové značky a její produktové řady. Součástí diplomové práce je provedení zákaznického testování. Analyzované výsledky jsou podkladem pro formulaci doporučení týkající se optimalizace nových produktů a vhodného konceptu marketingové strategie.
Keywords: Vstup na trh; zákaznické testování; marketingový mix
Thesis title: Market entry of new baby food brand
Author: Fabiánková, Michaela
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Andera, Michal
Opponents: Kovařík, Pavel
Thesis language: Česky
Abstract:
This masters thesis deals with the market entry of new baby food brand. Introducted new products are based on sheep milk, which belongs among nutritionally valuable ingredients. The main objective of this thesis is to propose a market entry strategy from a customer perspective, emphasizing factors contributing to the successful establishment of the new brand and its products in the market. Customer testing is part of the thesis. The analyzed results became the basis for the formulation of recommendations concerning the optimization of new products and an appropriate marketing strategy concept.
Keywords: Market entry; consumer testing; marketing mix

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Entrepreneurship

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 2. 2023
Date of submission: 23. 8. 2023
Date of defense: 11. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84303/podrobnosti

Files for download

    Last update: