The analysis of the profitability of the branches of a food chain

Thesis title: Analýza ziskovosti poboček gastronomického řetězce
Author: Le, Gabriela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Matyáš, Ondřej
Opponents: Petera, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na měření a porovnání ziskovosti poboček v rámci gastronomického řetězce. Teoretická část slouží jako podklad pro pochopení dané tematiky, a to včetně specifik manažerského účetnictví v gastronomii. Praktická část pak obsahuje představení analyzovaného řetězce zaměřujícího se na gastronomii. Dále se v praktické části řeší zpracování dat sloužících k popisu faktorů ovlivňujících zisk jednotlivých poboček a návrhu manažerské výsledovky, která by tyto informace vlastníkům řetězce vhodným způsobem představila. V závěru budou představeny další náměty na zlepšení controllingu organizace.
Keywords: manažerské účetnictví; manažerská výsledovka; ziskovost
Thesis title: The analysis of the profitability of the branches of a food chain
Author: Le, Gabriela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Matyáš, Ondřej
Opponents: Petera, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The bachelor's thesis focuses on measuring and comparing the profitability of branches within a gastronomic food chain. The theoretical part serves as a foundation for understanding the given topic, including the specifics of managerial accounting in the field of gastronomy. The practical part of the theses includes the introduction of the analysed food chain. Furthermore, the practical section deals with the processing of data used to describe factors influencing the profits of individual branches and proposes a managerial income statement that would present this information to the firm's owners and management in a suitable manner. In conclusion, additional ideas for improving the organization's controlling will be presented.
Keywords: management accounting; management income statement; profitability

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 3. 2023
Date of submission: 24. 8. 2023
Date of defense: 8. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84167/podrobnosti

Files for download

    Last update: