Analýza ziskovosti poboček gastronomického řetězce

Název práce: Analýza ziskovosti poboček gastronomického řetězce
Autor(ka) práce: Le, Gabriela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Matyáš, Ondřej
Oponenti práce: Petera, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na měření a porovnání ziskovosti poboček v rámci gastronomického řetězce. Teoretická část slouží jako podklad pro pochopení dané tematiky, a to včetně specifik manažerského účetnictví v gastronomii. Praktická část pak obsahuje představení analyzovaného řetězce zaměřujícího se na gastronomii. Dále se v praktické části řeší zpracování dat sloužících k popisu faktorů ovlivňujících zisk jednotlivých poboček a návrhu manažerské výsledovky, která by tyto informace vlastníkům řetězce vhodným způsobem představila. V závěru budou představeny další náměty na zlepšení controllingu organizace.
Klíčová slova: manažerské účetnictví; manažerská výsledovka; ziskovost
Název práce: The analysis of the profitability of the branches of a food chain
Autor(ka) práce: Le, Gabriela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Matyáš, Ondřej
Oponenti práce: Petera, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The bachelor's thesis focuses on measuring and comparing the profitability of branches within a gastronomic food chain. The theoretical part serves as a foundation for understanding the given topic, including the specifics of managerial accounting in the field of gastronomy. The practical part of the theses includes the introduction of the analysed food chain. Furthermore, the practical section deals with the processing of data used to describe factors influencing the profits of individual branches and proposes a managerial income statement that would present this information to the firm's owners and management in a suitable manner. In conclusion, additional ideas for improving the organization's controlling will be presented.
Klíčová slova: management accounting; management income statement; profitability

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 3. 2023
Datum podání práce: 24. 8. 2023
Datum obhajoby: 8. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84167/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: