Financial Literacy and Female Empowerment: How can women in the Netherlands be empowered to become the CFO of their lives?

Thesis title: Financial Literacy and Female Empowerment: How can women in the Netherlands be empowered to become the CFO of their lives?
Author: Wolkenhauer, Jessica
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: -
Thesis language: English
Abstract:
Current inflationary pressures resulting in decreased purchasing power, overburdened pension systems, and increasingly complex (digital) financial landscapes require a greater level of financial literacy to prevent financial fragility and elevate financial health. However, the Netherlands reveals the second highest financial literacy knowledge gender gap to the detriment of women in an OECD comparison (OECD, 2017a). Financial illiteracy in women and the existence of gender inequality can lead to financial fragility and retirement poverty, pushing women into economic dependency and vulnerable financial health. In order to foster female financial empowerment (FFE), this thesis qualitatively assessed females' needs as well as multidimensional strategies and interventions that can support or be implemented to empower females in the Netherlands to become the CFO of their lives, bridging the gap in financial literacy and ultimately enhancing promoting female empowerment.
Keywords: female financial empowerment; financial health ; promotion of gender equality ; economic inequality ; Netherlands; financial literacy; gender inequality; financial literacy gender gap ; female empowerment; financial education; female economic disadvantage
Thesis title: Finanční gramotnost a posílení postavení žen: Jak mohou být ženy v Nizozemsku posíleny, aby se staly finančními ředitelkami svého života?
Author: Wolkenhauer, Jessica
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: -
Thesis language: English
Abstract:
Současné inflační tlaky, které vedou ke snížení kupní síly, přetížené důchodové systémy a stále složitější (digitální) finanční prostředí vyžadují vyšší úroveň finanční gramotnosti, aby se zabránilo finanční nestabilitě a zvýšilo finanční zdraví. Nizozemsko však v rámci srovnání OECD vykazuje druhý nejvyšší rozdíl ve znalostech finanční gramotnosti v neprospěch žen (OECD, 2017a). Finanční negramotnost žen a existence genderové nerovnosti mohou vést k finanční křehkosti a důchodové chudobě, což ženy tlačí do ekonomické závislosti a zranitelného finančního zdraví. S cílem podpořit finanční posílení žen (FFE) tato práce kvalitativně zhodnotila potřeby žen, jakož i vícerozměrné strategie a intervence, které mohou podpořit nebo být realizovány s cílem posílit postavení žen v Nizozemsku, aby se staly finančními ředitelkami svého života, překlenuly rozdíly ve finanční gramotnosti a v konečném důsledku posílily podporu posílení postavení žen.
Keywords: nerovnost žen a mužů ; finanční gramotnost ; Nizozemsko ; finanční gramotnost rozdíly mezi muži a ženami ; posílení postavení žen ; rozdíl ve finanční gramotnosti žen a mužů ; ekonomické znevýhodnění žen ; finanční vzdělávání ; finanční zdraví ; podpora rovnosti žen a mužů ; ekonomická nerovnost

Information about study

Study programme: International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 8. 2023
Date of submission: 28. 8. 2023
Date of defense: 14. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/85133/podrobnosti

Files for download

    Last update: