Application of the calculation to a enterprise engaged in a pastry business

Thesis title: Aplikace kalkulace na podniku zabývajícího se cukrářskou činností
Author: Kazakhbayeva, Madina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Hetfleiš, Vladislav
Opponents: Petera, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá kalkulací na příkladu cukrářského podniku, který se zabývá výrobou dezertů pro vlastní cukrárnu. Hlavním cílem této práce je popsat stávající systém kalkulací na základě informací získaných z rozhovorů s vlastníky, analyzovat a navrhnout optimalizační řešení, které představuje nový kalkulační vzorec a poskytnout další doporučení pro účely efektivnějšího manažerského rozhodování a řízení podniku. Navržený kalkulační vzorec byl vytvořen tak, aby byl použitelný pro celý sortiment výroby.
Keywords: Členění nákladů; kalkulace; kalkulační vzorec; cukrářský podnik
Thesis title: Application of the calculation to a enterprise engaged in a pastry business
Author: Kazakhbayeva, Madina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Hetfleiš, Vladislav
Opponents: Petera, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor's thesis is concerned with calculations on the example of a pastry enterprise that produces desserts for its own pastry store. The main goal of this thesis is to describe the current costing system based on information obtained from interviews with the owners, to analyze and propose an optimization solution that represents a new costing model and to provide further recommendations for the purpose of more effective management decision-making and corporate governance. The proposed calculation model was created to be applicable to the entire range of production.
Keywords: calculation; Cost classification; calculation formula; pastry enterprise

Information about study

Study programme: Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Managerial Accounting

Information on submission and defense

Date of assignment: 12. 2. 2023
Date of submission: 28. 8. 2023
Date of defense: 8. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/83652/podrobnosti

Files for download

    Last update: