Aplikace kalkulace na podniku zabývajícího se cukrářskou činností

Název práce: Aplikace kalkulace na podniku zabývajícího se cukrářskou činností
Autor(ka) práce: Kazakhbayeva, Madina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Hetfleiš, Vladislav
Oponenti práce: Petera, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá kalkulací na příkladu cukrářského podniku, který se zabývá výrobou dezertů pro vlastní cukrárnu. Hlavním cílem této práce je popsat stávající systém kalkulací na základě informací získaných z rozhovorů s vlastníky, analyzovat a navrhnout optimalizační řešení, které představuje nový kalkulační vzorec a poskytnout další doporučení pro účely efektivnějšího manažerského rozhodování a řízení podniku. Navržený kalkulační vzorec byl vytvořen tak, aby byl použitelný pro celý sortiment výroby.
Klíčová slova: Členění nákladů; kalkulace; kalkulační vzorec; cukrářský podnik
Název práce: Application of the calculation to a enterprise engaged in a pastry business
Autor(ka) práce: Kazakhbayeva, Madina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Hetfleiš, Vladislav
Oponenti práce: Petera, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis is concerned with calculations on the example of a pastry enterprise that produces desserts for its own pastry store. The main goal of this thesis is to describe the current costing system based on information obtained from interviews with the owners, to analyze and propose an optimization solution that represents a new costing model and to provide further recommendations for the purpose of more effective management decision-making and corporate governance. The proposed calculation model was created to be applicable to the entire range of production.
Klíčová slova: calculation; Cost classification; calculation formula; pastry enterprise

Informace o studiu

Studijní program / obor: Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra manažerského účetnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 12. 2. 2023
Datum podání práce: 28. 8. 2023
Datum obhajoby: 8. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/83652/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: