The significance of participatory budgets for municipality development: A case study of the town of Lysá nad Labem

Thesis title: Význam participativních rozpočtů pro rozvoj obcí: případová studie města Lysá nad Labem
Author: Petrová, Martina
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Černá Silovská, Hana
Opponents: Lukavec, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá participativním rozpočtem a jeho využitím v obcích s 5000 až 9999 obyvatel. Cílem práce je zhodnotit úspěšnost a efektivnost implementace participativních rozpočtů ve zvolené velikostní skupině. K tomu slouží analýza dat ze 68 obcí. Názory a postoje obcí bez ohledu na to, zda participativní rozpočet využívají, jsou doplněny statistickou analýzou dat o participativních rozpočtech v roce 2021. Jako konkrétní příklad z této velikostní skupiny slouží město Lysá nad Labem, které participativní rozpočet využilo v letech 2021 a 2022. V současné době návrat k participativnímu rozpočtování neplánuje.
Keywords: Obec; Lysá nad Labem; Social accountability; Participativní rozpočet; Veřejné finance
Thesis title: The significance of participatory budgets for municipality development: A case study of the town of Lysá nad Labem
Author: Petrová, Martina
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Černá Silovská, Hana
Opponents: Lukavec, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor's thesis deals with participatory budgeting and its utilization in municipalities with a population ranging from 5000 to 9999 residents. The aim of the thesis is to assess the success and effectiveness of implementing participatory budgets within the selected municipality group. This is achieved through data analysis from 68 different municipalities. The opinions and attitudes of municipalities, regardless of whether they use participatory budgeting or not, are supplemented with statistical analysis of participatory budgeting data from the year 2021. The town of Lysá nad Labem is used as a specific example from this municipality group. It utilized participatory budgeting in the years 2021 and 2022. Currently, there are no plans to return to participatory budgeting.
Keywords: Public finances; Municipality; Participatory budget; Social accountability; Lysá nad Labem

Information about study

Study programme: Veřejná správa a regionální rozvoj
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Economics
Department: Department of Regional Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 4. 2023
Date of submission: 31. 8. 2023
Date of defense: 12. 9. 2023
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/84452/podrobnosti

Files for download

    Last update: