Význam participativních rozpočtů pro rozvoj obcí: případová studie města Lysá nad Labem

Název práce: Význam participativních rozpočtů pro rozvoj obcí: případová studie města Lysá nad Labem
Autor(ka) práce: Petrová, Martina
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Oponenti práce: Lukavec, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá participativním rozpočtem a jeho využitím v obcích s 5000 až 9999 obyvatel. Cílem práce je zhodnotit úspěšnost a efektivnost implementace participativních rozpočtů ve zvolené velikostní skupině. K tomu slouží analýza dat ze 68 obcí. Názory a postoje obcí bez ohledu na to, zda participativní rozpočet využívají, jsou doplněny statistickou analýzou dat o participativních rozpočtech v roce 2021. Jako konkrétní příklad z této velikostní skupiny slouží město Lysá nad Labem, které participativní rozpočet využilo v letech 2021 a 2022. V současné době návrat k participativnímu rozpočtování neplánuje.
Klíčová slova: Obec; Lysá nad Labem; Social accountability; Participativní rozpočet; Veřejné finance
Název práce: The significance of participatory budgets for municipality development: A case study of the town of Lysá nad Labem
Autor(ka) práce: Petrová, Martina
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Černá Silovská, Hana
Oponenti práce: Lukavec, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor's thesis deals with participatory budgeting and its utilization in municipalities with a population ranging from 5000 to 9999 residents. The aim of the thesis is to assess the success and effectiveness of implementing participatory budgets within the selected municipality group. This is achieved through data analysis from 68 different municipalities. The opinions and attitudes of municipalities, regardless of whether they use participatory budgeting or not, are supplemented with statistical analysis of participatory budgeting data from the year 2021. The town of Lysá nad Labem is used as a specific example from this municipality group. It utilized participatory budgeting in the years 2021 and 2022. Currently, there are no plans to return to participatory budgeting.
Klíčová slova: Public finances; Municipality; Participatory budget; Social accountability; Lysá nad Labem

Informace o studiu

Studijní program / obor: Veřejná správa a regionální rozvoj
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Národohospodářská fakulta
Katedra: Katedra regionálních studií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 4. 2023
Datum podání práce: 31. 8. 2023
Datum obhajoby: 12. 9. 2023
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/84452/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: