Application of statistical methods to mortality rates

Thesis title: Aplikace statistických metod na úmrtnostní poměry
Author: Ferjanc, Marek
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Fiala, Tomáš
Opponents: Hon, Filip
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato diplomová práce se zaměřuje na práci s demografickými daty za Českou republiku z období 1960-2021. Demografické ukazatele mohou hrát klíčovou roli k pochopení, analyzování a řešení celospolečenských témat, ať už jde o samotné pochopení zkoumané populace či trendů v časových řadách. Demografické ukazatele mohou hrát klíčovou roli v rozhodování u témat na vládní úrovni, jako je odchodový věk do důchodu, který souvisí s důchodovou reformou celkově. K práci s daty jsou použité různé statistické metody, kde z počátku jsou využívané jednorozměrné metody, které jsou následně využity pro účely prognózy. Z vícerozměrných je zde využita vícerozměrná regresní analýza. Prognóza budoucího vývoje demografických ukazatelů je provedena na několik desítek let.
Keywords: Naděje dožití; Kojenecká úmrtnost; Zdravá délka života; Analýza dat; Prognóza
Thesis title: Application of statistical methods to mortality rates
Author: Ferjanc, Marek
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Fiala, Tomáš
Opponents: Hon, Filip
Thesis language: Česky
Abstract:
This master thesis focuses on working with demographic data of the Czech Republic spanning the period from 1960 to 2021. Demographic indicators are pivotal in comprehending, analyzing and solving societal challenges, whether it be understanding the studied population or trends in time series. These indicators also play a crucial role in governmental decision-makings, especially concerning topics such as the retirement age, which is related to pension reform overall. Diverse statistical methods are employed for data analysis, initially utilizing one-dimensional methods, which are subsequently applied for forecasting purposes. Of the multi-dimensional methods, multivariate regression analysis is used here. Projections for the future development of demographic indicators extend over several decades.
Keywords: Infant mortality; Healthy life years; Data analysis; Life expectancy; Prognosis

Information about study

Study programme: Ekonomická demografie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Demography

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 3. 2022
Date of submission: 4. 12. 2023
Date of defense: 23. 1. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/80386/podrobnosti

Files for download

    Last update: