Electromobility development strategy and economics of their operation in the Czech Republic

Thesis title: Strategie rozvoje elektromobility a ekonomika jejich provozu v podmínkách České republiky
Author: Landa, Josef
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Hönig, Vladimír
Opponents: Procházka, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá nalezením bodu zlomu, od kterého se v určitých, předem specifikovaných scénářích, vyplatí zvolit elektromobil. Druhým parametrem měření je emisní náročnost celého životního cyklu vozu a jeho zdroje energie. V práci jsou reflektovány proměnné, které ovlivňují celkový výsledek, jako například zdroj energie, efektivnost motoru, vliv počasí, ceny paliv či energetický mix. Finálním výsledkem práce je identifikace bodu, od kterého se na území České republiky vyplatí zvolit elektromobil před ICE vozem.
Keywords: Emise vozu; Elektromobilita; E-mobilita
Thesis title: Electromobility development strategy and economics of their operation in the Czech Republic
Author: Landa, Josef
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Hönig, Vladimír
Opponents: Procházka, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis is concerned with finding the tipping point from which it is worth choosing an electric car in certain pre-specified scenarios. The second measurement parameter is the emission intensity of the whole life cycle of the car and its energy source. The paper reflects variables that influence the overall result, such as the energy source, engine efficiency, weather, fuel prices or energy mix. The final result of the thesis is the identification of the point from which it is worth choosing an EV over an ICE car in the Czech Republic.
Keywords: electromobility; E-mobility; Vehicle emissions

Information about study

Study programme: Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of strategy

Information on submission and defense

Date of assignment: 1. 6. 2023
Date of submission: 12. 12. 2023
Date of defense: 1. 2. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/86584/podrobnosti

Files for download

    Last update: