Public space and cycling infrastructure of the town Trnava

Thesis title: Verejný priestor a cyklistická infraštruktúra mesta Trnavy
Author: Pažitková, Izabela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kouba, Vojtěch
Opponents: Lindner, Milan
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je popísať možnosti a limity ďalšieho rozvoja cyklistickej infraštruktúry v Trnave. Práca sa venuje nielen súčasnému stavu, ale snaží sa získať prehľad o možnostiach dlhodobého rozvoja cyklistickej dopravy mesta, prostredníctvom čerpania poznatkov z medzinárodných postupov cyklistických miest a za priblíženia obmedzení, ktoré predstavuje existujúci legislatívny rámec sledovaného prostredia.
Keywords: mestský verejný priestor; priestorové plánovanie; Cyklistická infraštruktúra
Thesis title: Verejný priestor a cyklistická infraštruktúra mesta Trnavy
Author: Pažitková, Izabela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Kouba, Vojtěch
Opponents: Lindner, Milan
Thesis language: Slovensky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je popsat možnosti a limity dalšího rozvoje cyklistické infrastruktury v Trnavě. Práce se zabývá nejen současným stavem, ale snaží se rovněž získat přehled o možnostech dlouhodobého rozvoje cyklistické dopravy ve městě, a to na základě poznatků ze zahraniční praxe cyklistických měst a s ohledem na omezení, která představuje stávající legislativní rámec zkoumaného prostředí.
Keywords: Cyklistická infrastruktura ; prostorové plánování; městský veřejný prostor
Thesis title: Public space and cycling infrastructure of the town Trnava
Author: Pažitková, Izabela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Kouba, Vojtěch
Opponents: Lindner, Milan
Thesis language: Slovensky
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to describe the possibilities and limits of further development of cycling infrastructure in Trnava. The thesis not only addresses the current situation, but also tries to gain an overview of the possibilities for the long-term development of the city’s cycling transport, by drawing knowledge from international practices of cycling cities and by approaching the constraints posed by the existing legislative framework of the environment under study.
Keywords: Cycling infrastructure; urban public space; land use

Information about study

Study programme: Arts Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 9. 2023
Date of submission: 13. 12. 2023
Date of defense: 30. 1. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/85890/podrobnosti

Files for download

    Last update: