Analysis of the perspective from sales managers on managing multi-ethnicity insurance agencies in Organisation G, Malaysia

Thesis title: Analysis of the perspective from sales managers on managing multi-ethnicity insurance agencies in Organisation G, Malaysia
Author: Lee, Guan Sheng
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Legnerová, Kateřina
Opponents: Černá, Daniela
Thesis language: English
Abstract:
The goal of this thesis is to uncover the key factors and challenges in managing an ethnically diverse insurance agency in Malaysia's life insurance industry. The author aims to examine the sales managers' perspective in Organisation G, Malaysia, regarding their expression of managing their agents. Quantitative and qualitative methods will be employed through surveys and interviews among 79 agents and 12 sales managers. The responses will be analysed to understand the challenges sales managers face in managing a multi-ethnic agency and explore potential solutions. The author proposes initiatives and methods to enhance leadership styles and improve the processes for maintaining a successful agency in the context of multi-ethnicity.
Keywords: Multi-ethnicity; Sales Managers; Agents; Malaysia
Thesis title: Analýza perspektivy vedoucích prodeje na řízení pojišťovacích agentů v etnicky různorodých zastoupeních v Organizaci G, Malajsie
Author: Lee, Guan Sheng
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Legnerová, Kateřina
Opponents: Černá, Daniela
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této práce je odhalit klíčové faktory a výzvy spojené s řízením etnicky různorodého pojišťovacího zastoupení v oboru životního pojištění v Malajsii. Autor si klade za cíl zkoumat pohled vedoucích prodeje v Organizaci G v Malajsii na jejich způsob řízení agentů. Kombinované kvantitativní a kvalitativní metody budou použity prostřednictvím průzkumu a rozhovorů se 79 agenty a 12 vedoucími prodeje. Odpovědi budou analyzovány za účelem porozumění výzvám, kterým čelí vedoucí prodeje při řízení etnicky různorodého zastoupení, a zkoumat potenciální řešení. Autor navrhuje iniciativy a metody k posílení stylů vedení a zlepšení procesů pro udržení úspěšného zastoupení v kontextu etnické rozmanitosti.
Keywords: Víceetnicita; Vedoucí prodeje; Agenti; Malajsie

Information about study

Study programme: Bachelor of Business Administration
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Personnel Management

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 9. 2023
Date of submission: 13. 12. 2023
Date of defense: 29. 1. 2024
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/85576/podrobnosti

Files for download

    Last update: