Analýza perspektivy vedoucích prodeje na řízení pojišťovacích agentů v etnicky různorodých zastoupeních v Organizaci G, Malajsie

Název práce: Analysis of the perspective from sales managers on managing multi-ethnicity insurance agencies in Organisation G, Malaysia
Autor(ka) práce: Lee, Guan Sheng
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The goal of this thesis is to uncover the key factors and challenges in managing an ethnically diverse insurance agency in Malaysia's life insurance industry. The author aims to examine the sales managers' perspective in Organisation G, Malaysia, regarding their expression of managing their agents. Quantitative and qualitative methods will be employed through surveys and interviews among 79 agents and 12 sales managers. The responses will be analysed to understand the challenges sales managers face in managing a multi-ethnic agency and explore potential solutions. The author proposes initiatives and methods to enhance leadership styles and improve the processes for maintaining a successful agency in the context of multi-ethnicity.
Klíčová slova: Multi-ethnicity; Sales Managers; Agents; Malaysia
Název práce: Analýza perspektivy vedoucích prodeje na řízení pojišťovacích agentů v etnicky různorodých zastoupeních v Organizaci G, Malajsie
Autor(ka) práce: Lee, Guan Sheng
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Legnerová, Kateřina
Oponenti práce: Černá, Daniela
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Cílem této práce je odhalit klíčové faktory a výzvy spojené s řízením etnicky různorodého pojišťovacího zastoupení v oboru životního pojištění v Malajsii. Autor si klade za cíl zkoumat pohled vedoucích prodeje v Organizaci G v Malajsii na jejich způsob řízení agentů. Kombinované kvantitativní a kvalitativní metody budou použity prostřednictvím průzkumu a rozhovorů se 79 agenty a 12 vedoucími prodeje. Odpovědi budou analyzovány za účelem porozumění výzvám, kterým čelí vedoucí prodeje při řízení etnicky různorodého zastoupení, a zkoumat potenciální řešení. Autor navrhuje iniciativy a metody k posílení stylů vedení a zlepšení procesů pro udržení úspěšného zastoupení v kontextu etnické rozmanitosti.
Klíčová slova: Víceetnicita; Vedoucí prodeje; Agenti; Malajsie

Informace o studiu

Studijní program / obor: Bachelor of Business Administration
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra personalistiky

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 9. 2023
Datum podání práce: 13. 12. 2023
Datum obhajoby: 29. 1. 2024
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/85576/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: